Software:

GS Elektronik & Data
 1. Kunden:
  Betaler og overtager KUN retten til BRUGEN af software udviklet af GS Elektronik & Data.

 2. Retten til brug:
  Overgår først til kunden, når denne har erlagt den fulde betaling !

 3. GS Elektronik & Data, og Gunner Skovsgaard Pedersen:
  Har retten til kildekoden og dennes anvendelse i anden sammenhæng.

 4. GS Elektronik & Data:
  Videregiver IKKE fortrolige oplysninger !

 5. Mangeludbedring:
  Mangeludbedring udføres KUN på fuldt dokumenterede opgaver.
  Mangeludbedring udføres i en periode på maksimalt 3 måneder.
  Mangeludbedringsperioden er fra fakturadatoen.
  Mangeludbedring udføres på GS Elektronik & Data's adresse.
  Mangeludbedring omfatter KUN programmeringsfejl.
  Reetablering af eventuelle tabte data indgår ikke i mangeludbedringen.

 6. Garanti:
  Der er IKKE garanti på software !
  GS Elektronik & Data hæfter IKKE for tabt fortjeneste eller arbejdsløn.
  GS Elektronik & Data hæfter IKKE for følgeskader !