Priser og betaling:

Udskriv denne side     GS Elektronik & Data

Priserne:
er fastsat i henhold til firmaets omfang og
omkostninger.
Vi er derfor altid konkurrencedygtige i det
markedssegment, hvor vi arbejder.


Betalingsbetingelser:


Overslag
gives.
Gyldighedsperioden er 8 dage.

Tilbud gives på fuldt dokumenterede opgaver.
Gyldighedsperioden er 8 dage.

Projekter og større opgaver:
Faktureres ved projektets afslutning.
Hvis projektets varighed er over 8 dage, faktureres ugentligt.

Servicekontrakter:
Udfærdiges gerne - lad os tale om opgaven.

Telefonsupport:
Opgaver registreres løbende.
Mindste takst er ½ time.
Faktureres efter hver opgave.

Direkte opkobling til kunden:
Opgaver registreres løbende.
Mindste takst er ½ time.
Faktureres efter hver opgave.

Besøg hos kunden:

Opgaver registreres løbende.
Mindste takst er 1 time. Kørsel afregnes pr. km.
Faktureres efter hver opgave.

Projektstart / indledende møde:
Hvis ikke yderligere opgaver aftales, betragtes mødet som konsulentbistand.
Faktureres pr. time.

Klippekort
(faste aftaler):
Du kan købe et antal timer til nedsat pris. Timerne skal afvikles indenfor fastsat tidsramme. Beløbet betales forud !

Kørsel / rejse:
afregnes separat, Er incl. timebetaling,

Ophold:
Ved arbejde, der strækker sig over flere dage, betales evt. hotelophold / overnatning og forplejning af kunden.

Ovennævnte:
Gælder med mindre andet er skriftligt aftalt !