Persondata loven, GDPR:

Hent dokumentet Udskriv denne side     GS Elektronik & Data

Når du er kunde hos GS Elektronik & Data behandler vi følgende oplysninger om dig som kunde:

Navn Adresse Telefonnumre E-mailadresser CVRnumre

Formålet med at indsamle disse oplysninger er at kunne betjene dig som kunde, det vil sige afgive tilbud, ordrebehandle samt fakturere det udførte arbejde.

Grundlaget for ovenstående er også overholdelse af bogføringsloven, moms og andre skattemæssige love.

GS Elektronik & Data opbevarer ikke kundedata uden aftale. Derfor indhentes der ikke samtykkeerklæring ved reparation og handel.

Personoplysninger videregives eller overlades ikke til tredjemand uden dit forudgående samtykke.

Garantiforpligtelser kan kræve at personinformationer overlades til producenten. Dette vil fremgå af tilbud.
Accept af tilbud fra GS Elektronik & Data betragtes som accept af dette.
Producenten er forpligtet til at overholde persondataloven.

Kundeoplysninger gemmes pt. tidsubestemt, når det skønnes at have værdi for det videre samarbejde. Dog gemmes faktura og kundedata for at overholde bogføringsloven og andre skattemæssige love (5år). Ligeledes gemmes informationer af hensyn til reklamation/garanti.

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, forudsat anden lovgivning ikke kræver en fortsat opbevaring af personoplysningerne. Såfremt du ønsker vi skal slette dine oplysninger kan du kontakte os på gse@gse.dk eller 97184702.

Hvis du har en virksomhed og ønsker at vi rådgiver og supporterer dig yderligere med databehandling, backup og relaterede informationer, laver vi en databehandleraftale med dit firma.

Data ansvarlig (kunden), har stadig det fulde ansvar for sletning af persondata, data, backup og virksomhedens behov.

Gunner Skovsgaard Pedersen
GS Elektronik & Data
25. maj 2018