IT support:

GS Elektronik & Data
 1. Kunden:
  Har det fulde ansvar for at sikre sine data.
   
 2. GS Elektronik & Data:
  Videregiver IKKE fortrolige oplysninger !
   
 3. Mangeludbedring:
  Mangeludbedring udføres KUN på fuldt dokumenterede opgaver.
  Mangeludbedring udføres i en periode på maksimalt 3 måneder.
  Mangeludbedringsperioden er fra fakturadatoen.
  Mangeludbedring udføres på GS Elektronik & Data's adresse.
  Mangeludbedring omfatter KUN opsætningsfejl foretaget af GS Elektronik & Data.
  Mangeludbedring udføres kun mod betaling ved softwarefejl fra trediepart.
  Reetablering af eventuelle tabte data indgår ikke i mangeludbedringen.

 4. Garanti:
  Der er IKKE garanti på software !
  GS Elektronik & Data hæfter IKKE for tabt fortjeneste eller arbejdsløn.
  GS Elektronik & Data hæfter IKKE for følgeskader !