Hardware:

GS Elektronik & Data
 1. Kunden:
  Betaler og overtager KUN retten til ejerskab og brugen af hardware udviklet af GS Elektronik & Data.
  Design- og Copyright forbliver hos GS Elektronik & Data.
  Regler for tredieparts produkter er fastsat af de respektive producenter
   
 2. Retten til brug:
  Overgår først til kunden, når denne har erlagt den fulde betaling !
   
 3. Mangeludbedring:
  Mangeludbedring for kundespecificeret hardware udføres KUN på fuldt dokumenterede opgaver.
  Mangeludbedring udføres i en periode på maksimalt 3 måneder.
  Mangeludbedring udføres på GS Elektronik & Data's adresse
  Mangeludbedringsperioden er fra fakturadatoen.
  Regler for tredieparts produkter er fastsat af de respektive producenter.
  GS Elektronik & Data hæfter IKKE for tabt fortjeneste eller arbejdsløn.
  GS Elektronik & Data hæfter IKKE for følgeskader !