Statistisk analyse

GS Elektronik & Data
Når man taler om produktion, så ved du hvordan det er gået i et produktionsforløb, hvis du selv har gennemført opgaverne. Som regel er der flere opgaver, der skal løses samtidigt, hvorved man let mister det detaljerede overblik.
Hvis du giver din bedste tekniker en opgave eller et problem, er det helt sikkert, at han løser opgaven. Men stopper han indenfor den tid der giver projektet en god økonomi, eller skal han søge hjælp ?

Her kommer statistikken ind med en hjælpende hånd:
 
Testtider:
Vi kan for eksempel opsamle og behandle testtider. Dette giver os mulighed for at afsløre svagheder i et produkt, seriefejl, forståelsesfejl hos operatøren, samt at danne en reel testtid tidligt i et produktionsforløb.

Måledata:
Hvis vi opsamler måledata og behandler disse statistisk, bliver mulighederne for at frembringe reelle produktdata meget større. Vi kan eftervise, om det er sandsynligt at alle enhederne vil overholde de fastsatte specifikationer.
Desuden giver det også en bedre mulighed for at afsløre fejl i testudstyr og programmel.

Serienumre:
Af hensyn til sporbarhed, er producerede enheder normalt mærket med serienummer, eventuelt ved hjælp af en stregkode.
Ved at sammenkoble statistiske data med serienumre, får vi total sporbarhed.