Databaser:

GS Elektronik & Data

Har du informationer du skal gemme, hvor Word, Excel og dine andre programmer kun løser opgaven på en besværlig måde ?

Så har du måske brug for en database:
Tal med os. Vi har stor erfaring med databaser.

Vi har løst opgaver som:
Inventardatabase med vedligeholds- og kalibreringsstyring.

Problemdatabase til styring af problemer, korrigerende- og afvigende handlinger under ISO 9001.

Etiket-database til styring af etiket-udskrift.
Indeholder tekniske data.
Styring af serienumre (stregkoder).
Medfører, at der kun skal laves meget få layouts.

Medlemsdatabase for forening